O mně

Jsem manželka, máma, dcera, sestra, kamarádka, psycholožka, lektorka...  Ráda vařím a nerada peču. Ráda sním, a i proto ráda spím. Ráda si hraju, a tak pracuju ve škole, kde si můžu hrát v pracovní době. Mám ráda příběhy, a proto ve volném čase moc ráda čtu a v tom pracovním čase poslouchám lidské příběhy a snažím se napomáhat tomu, aby měly takové pokračování, jaké si chce hlavní hrdina sám napsat. 

Vzdělání


Jednooborová psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Palackého 

Komplexní psychoterapeutický výcvik v přístupu zaměřeném na řešení (Institut Dalet, 710 hodin, akreditace výcviku u MPSV a ČPS ČLS JEP )

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) - certifikovaný výcvik v metodě pro práci s traumatem a zátěžovými vzpomínkami

Na řešení zaměřená supervize a koučování (probíhá)

Další kurzy a workshopy


Kurz telefonické krizové intervence (110 hodin)

Supervize a koučink zaměřené na řešení (Peter Szabó, 16 hodin)

Na řešení orientovaná terapeutická práce s psychosomatickým klientem (Rob McNeil, 16 hodin)

Práce se závislostmi v terapii zaměřené na řešení (Harry Korman, 16 hodin)

Tvořivé rozšíření terapie zaměřené na řešení - slova a mimo slova (Guy Shennan, 16 hodin)

Rozvoj sociálně emočních dovedností u dětí (20 hodin)

Kurz práce s pískovištěm (16 hodin)

Intenzivní kurz práce s terapeutickými kartami (8 hodin)

Aplikace EMDR u dospívajících se specifickými obtížemi (Annie Monaco a Ann Beckley-Forest)

Profesní zkušenosti


2021 - dosud - soukromá praxe

2017 - dosud - školní psycholog na základní a mateřské škole

2017 - 2022 - poradenský psycholog v Centru pro rodinný život (poradenská práce s jednotlivci, páry i rodinami)

2012 - lektorka Klubu aktivních seniorů

2010-2011 - dobrovolník na gerontopsychiatrickém oddělení PL v Kroměříži

2010-2011 - dobrovolník v Hospici na Sv. Kopečku

2010 - účast na vědeckém projektu Práce - rodina (zkoumání souvislostí mezi zvládáním nároků pracovního a rodinného života a životní spokojeností)


Jsem členkou ČIPE (Český institut pro psychotraumatologii a EMDR) a členkou ČAP (Česká asociace pro psychoterapii).