Jak pracuji

Můj způsob práce je velmi ovlivněn mým psychoterapeutickým vzděláním v přístupu zaměřeném na řešení (v zahraničí SFBT - Solution Focus Brief Therapy). Tento přístup se vyznačuje zejména velkým respektem ke klientovi. Na místo podrobného rozebírání problémů a hledání jejich příčin, se zaměřuji spíše na popisování a zkoumání klientových cílů, zdrojů a pokroků. Zároveň se ale nevyhýbám ani těžším tématům a smutným emocím. Klient sám si vybírá, o čem budeme mluvit. Mým úkolem je pak tomu naslouchat a vést rozhovor tak, aby byl pro klienta užitečný. 

Věřím, že každý z nás má nějaké dary, zdroje, které nám mohou pomoci zvládat to, co zrovna řešíme. Baví mě být přitom, když klienti na konzultacích své zdroje objevují a nalézají další cesty, jak je rozvíjet a používat. 

Základním nástrojem při konzultacích je samozřejmě rozhovor, ale ráda využívám i různé hravé techniky, práci s obrázkovými kartami, figurkami, hry s fantazií, relaxace... To, jaké způsoby spolupráce využijeme, záleží vždy na klientovi, který si z mé nabídky vybírá to, co mu zrovna přijde nejvhodnější. 


Pokud chce klient více pátrat po kořenech svých potíží, zpracovat si bolestivé zážitky z minulosti nebo trauma, můžeme využít metodu EMDR. Metodu můžeme ale využít i pro posílení klientových zdrojů a šťastných vzpomínek.

Metoda EMDR se nevyužívá samostatně, ale je součástí psychoterapie. Není to tedy záležitost jednoho nebo dvou sezeních. Tato metoda má několik fází: na začátku je důležité, aby se vytvořil dobrý vztah mezi terapeutem a klientem. Klient by se měl cítit bezpečně. Během vzájemného seznamování se podrobně zajímám o klientovu minulost, ale i o to, jakou změnu si klient pro sebe přeje. V další fázi si klient zkouší různé stabilizační, relaxační techniky. Teprve potom se přechází ke zpracovávání konkrétní nepříjemné nebo traumatické vzpomínky. 

Praktické informace

  • Ve své soukromé praxi pracuji s jednotlivci i páry, s dospělými i dospívajícími. U osob mladších 18 let je však nutný souhlas zákonného zástupce. 
  • Jelikož pracuji jako živnostník, tak ke mně nepotřebujete žádanku od lékaře
  • Při své práci se řídím Etickým kodexem psychologické profese a Etickými zásadami Evropské psychoterapeutické asociace. 
  • Nedělám psychodiagnostiku a nepíši zprávy a posudky. 
  • Neposkytuji emailové a telefonické poradenství.